Cydymffurfiaeth CCPA

Mae'r ap a ddefnyddir i sicrhau cydymffurfiaeth GDPR/CCPA/APPI/PIPEDA y wefan hon, yn casglu eich IP a'ch cyfeiriad e-bost er mwyn prosesu'r data. Am fwy gwiriwch Polisi Preifatrwydd a Thelerau Gwasanaeth

Cywiro Data

Gallwch ddefnyddio'r ddolen isod i ddiweddaru data eich cyfrif os nad yw'n gywir.

Cludadwyedd Data

Gallwch ddefnyddio'r dolenni isod i lawrlwytho'r holl ddata rydyn ni'n ei storio a'i ddefnyddio i gael profiad gwell yn ein siop.

Mynediad i Ddata Personol

Gallwch ddefnyddio’r ddolen isod i ofyn am adroddiad a fydd yn cynnwys yr holl wybodaeth bersonol rydym yn ei storio ar eich cyfer.

Peidiwch â Gwerthu Fy Ngwybodaeth Bersonol

Gallwch gyflwyno cais i roi gwybod i ni nad ydych yn cytuno i'ch gwybodaeth bersonol gael ei chasglu neu ei gwerthu.

Hawl i Gael eich Anghofio

Defnyddiwch yr opsiwn hwn os ydych am dynnu eich data personol a data arall o'n storfa. Cofiwch y bydd y broses hon yn dileu eich cyfrif, felly ni fyddwch yn gallu ei gyrchu na'i ddefnyddio mwyach .