Superior Bakes, Moethus fel Safonol.

Mae Sumptuous Bakery ®️ yn arbenigo mewn cacennau realistig wedi'u cerfio â llaw, wedi'u gwneud gyda'r cynhwysion gorau. Gall y dylunydd ddosbarthu'r cacennau moethus hyn â llaw i'r rhan fwyaf o ardaloedd y DU. Cyfeiriwch at y dudalen prisiau pwrpasol am ragor o wybodaeth.

Rydym yn falch o ddefnyddio cynnyrch llaeth organig Calon Wen, wyau organig No6 Egg Company, blawd a ffrwythau organig, halen môr Halen Môn, jam Penylan wedi’i wneud â llaw, fanila Kiddu, a melysion brand dilys.

Mae ein siocled wedi’i ardystio gan Cacao-Trace sy’n sicrhau cyflog tecach i’r ffermwyr coco, sydd hefyd yn derbyn cyfran elw o bob gwerthiant siocled.